Analytics

Afvalwatertechniek

Leverancier van o.a. pompputten, olieafscheiders, goten, afsluiters en iba's

Website Afvalwatertechniek NB Milieu bv bezoeken

Afvalwatertechniek Natuurbeton Milieu, opgericht in 1990, speelt in op de hedendaagse eisen voor lozing en opvang van afvalwater. De markt-conforme producten van Afvalwatertechniek vormen de oplossing voor effectieve afwatering van overtollig water en afvalwater, en voor de adequate afscheiding van afvalstoffen in afvalwater, geheel conform hedendaagse wetten en eisen.


Met het gecertificeerde pakket van Afvalwatertechniek is afscheiden en verantwoord lozen een hele zorg minder. Het leveringsprogramma omvat waterrecycling voor carwash, buswasinstallaties en truckwash, trein-, tram- en metrowasinstallaties, recyclingputten, olieafscheiders, vetafscheiders, slibvangputten, bufferputten, waterbekkens, controleputten, chemische afvalwaterbehandeling, biologische afvalwaterbehandeling, IBA-systemen, pompputten, goten enz. enz. Nieuw zijn de filtratiesystemen voor zware metalen die ingezet worden bij bijvoorbeeld schrootterreinen, infiltratie bij metalen daken, opslagterreinen etc.