Analytics

Cascopaal B.V.

Leverancier van o.a. stalen buispaal, funderingstechniek, funderen, fundering, palen, funderingstechnieken, miniheistelling, stalen buispalen.Bezoek website"CASCOPAAL levert de kern van de speciale paal (zonder onnodige dure extra service en afwerking) voor de allerlaagste prijs.
Voor wie is een CASCOPAAL bedoeld?
* Voor de aannemer die de paalafwerking samen met de betonnen funderingsconstructie zelf doet.
* Voor particuliere opdrachtgever die de paalafwerking samen met de betonnen funderingsconstructie zelf doet.
* Voor degene die de paalafwerking samen met de betonnen funderingsconstructie laat doen door een plaatselijk bouwbedrijf of door plaatselijke vaklieden in betonwerk.
Waarom is een CASCOPAAL goedkoper?
1. Elk conventioneel funderingsbedrijf is tijd en dus geld kwijt aan kantoorkosten, het uitrekenen van prijzen en maken van offertes, telefoongesprekken met de klant, bezoeken van klanten, administratie, werkvoorbereiding.
Maar CASCOPAAL heeft geen kantoororganisatie. De administratie is maximaal geautomatiseerd. Er staat een internet-computer. En die kost bijna niets. Die computer doet alles vanaf reclame en verkoop tot en met de administratieve verwerking. Daardoor is CASCOPAAL in staat te werken voor prijzen waarmee elk conventioneel bedrijf verlies zou lijden.
2. De meeste funderingsbedrijven, evenals CASCOPAAL, hebben een landelijk werkgebied, dan wel een werkgebied over een grote regio. In het heiwerk, ook bij kleine projecten, is dat efficiƃ«nt te organiseren. Echter het storten van het beton geeft problemen in verband met de afstemming van de levertijd van het beton op het verloop van het werk. Daarom is het aanmerkelijk economischer als degeen die het overige funderingswerk doet (waarvoor meestal ook beton benodigd is), ook zorgt voor beton in de palen. Door deze manier van organiseren wordt een aanzienlijke extra besparing in de kosten bereikt.
En gaat dat allemaal gepaard met goede kwaliteit?
Ja, want CASCOPAAL heeft in samenhang met zijn bijzondere bedrijfsorganisatie een gestroomlijnde manier van werken ontwikkeld, die door zijn standaardisering juist aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten