Analytics

De Beijer

Leverancier van o.a. zand, grond, splitten, inveegsplit, breuksteen, halfverharding, ondrlaag en zitelementen.Bezoek website"Verenigde Bedrijven de Beijer BV is een toonaangevende groep bedrijven op het gebied van productie, handel en logistiek van grondstoffen. Deze grondstoffen worden onder andere geleverd aan de water- en wegenbouw, de betonindustrie, de recreatiemarkt en de grof keramische industrie.
Het bedrijf produceert haar grondstoffen voor een deel op eigen locaties. Daarnaast is het bedrijf actief in op- en overslag binnen Nederland en Duitsland.
De logistieke dienstverlening bestaat uit bevrachting van binnenvaartschepen en vervoer per as. Het wegtransport wordt met een eigen wagenpark uitgevoerd.
Verenigde Bedrijven de Beijer BV combineert zo een aantal activiteiten die een duidelijk en logische samenhang vertonen maar die zich tegelijkertijd hebben ontwikkeld tot op zich zelf staande specialisaties en bedrijfsonderdelen.
In bovenstaand overzicht hebben wij de verschillende hoofdactiviteiten van de Nederlandse en Duitse bedrijfsonderdelen van de Verenigde Bedrijven de Beijer BV weergegeven."