Analytics

Infraelast

Leverancier van Infraelast. Het product InfraElast wordt veelal opgebouwd uit een aantal constructielagen van aan elkaar verlijmde granulaten.


Bezoek website
"Het aan elkaar lijmen van granulaten is in Duitsland ontwikkeld sedert medio tachtiger jaren van de vorige eeuw. In eerste instantie bedacht als oplossing voor het aan elkaar lijmen van het ballast bed materiaal van de spoorwegen van de Deutsche Bundesbahn, op die plaatsen waar dit ballastbed veel onderhoud vergde. Toen deze techniek succesvol bleek en vele voordelen bleek te hebben, zijn een aantal betrokken medewerkers verdere toepassingsmogelijkheden gaan ontwikkelen. Zij hebben daarvoor medio negentiger jaren het bedrijf Terra Elast gestart, waar alle onderzoek, know-how en patenten in ondergebracht zijn en dat sedert deze start inmiddels vele projecten binnen en buiten Duitsland heeft uitgevoerd. Na enige jaren van informatie vergaren en het voeren van gesprekken met patenthouder Terra Elast uit Duitsland, zijn er ook binnen Nederland enkele mensen enthousiast geworden over de mogelijkheden van deze techniek. Hierdoor is begin 2005 het bedrijf InfraElast B.V gestart met regionale activiteiten binnen de Benelux en specialistische nieuwe toepassingen binnen de waterbouw. Meteen na de oprichting, begin 2005, zijn de van Terra Elast verkregen licentierechten voor de Benelux ondergebracht in het bedrijf. InfraElast is vanaf het begin gevestigd in Tilburg, centraal gelegen in het gebied waar de licentierechten voor gelden."