Analytics

Koers Handel BVLeverancier van o.a. siersplit (schelpen, graniet, kalksteen, mijnsteen, grond), halfverharding, elementen

Bezoek website

"Koers Handel BV is de handelsonderneming van KKS beheer BV. De activiteiten bestaan uit productie, in- en verkoop, levering van materialen en het verhuur van materieel. De productie van materialensoorten voor de wegenbouw zoals zand, funderings-materialen, split en cultuurtechnische materialen zoals teelaarde, compost, bomengrond, sportveldenzand, sierstenen en speciale in opdracht samengestelde of eigen materialen zoals KFP-mix vindt plaats in eigen beheer in de zandwinning, de puinbrekerij, de composteringsinstallatie en de mengcentrale"