Analytics

Sjouke Dijkstra

Ondanks de leeftijd van meer dan 120 jaar, kijken we nog altijd vooruit. Hierdoor zijn we in staat vroegtijdig en effectief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Het zwaartepunt van onze activiteiten ligt in het realiseren van infra- en milieuprojecten, zoals grondverzet, rioleringstechniek, asfalteren, straatwerk en bodemsanering. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van ondergrondse afvalinzamelsystemen.

Website bezoeken