Analytics

Stillerverkeer

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over verkeerslawaai en de bestrijding daarvan.

De overlast door wegverkeerslawaai is reeds vele jaren een groot probleem. Door de nog steeds toenemende mobiliteit is de verwachting dat geluidhinder door wegverkeer ook in de komende jaren een punt van aandacht zal zijn. De toepassing van geluidreducerende wegdekken, ook wel stille wegdekken genoemd, is een van de mogelijkheden om deze overlast terug te dringen.

Bezoek website