Analytics

VNVF

De VNVF is de branche-organisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden en bebakeningsmateriaal in Nederland. De VNVF fungeert als gesprekspartner naar overheden op nationaal en Europees niveau. Kwaliteit en professionaliteit staan in de vereniging bij alles voorop.
Bezoek website


"In het kort staat de VNVF voor:

* Bevordering Duurzaam Veilig Verkeer
De landelijke acties ter bevordering van de verkeerssituaties in met name binnensteden worden door de VNVF ondersteund met o.a. 'Voorbeeldbladen'. [ ga naar DVV-bladen ]
* Internationale normering (CEN)
* Actief milieubeleid bij de productie
* Kwaliteitskeur Qualisign®
Om ook zelf optimaal te werken aan kwaliteit van productie én product heeft de VNVF een keurmerk in het leven geroepen. [ ga naar Qualisign ]
* Voorlichting, opleiding en advies.

De VNVF heeft diverse activiteiten ontwikkeld in het kader van advies en voorlichting voor wegbeheerders.

Onder andere communiceren wij via de Website en via Direct Mailing ("Nieuwsbrief VNVF"). Ook neemt de VNVF deel aan beurzen en organiseert zij soms symposia. Ter ondersteuning bij het werk van de wegbeheerder heeft de VNVF een aantal praktische publicaties uitgedacht, die in de praktijk dagelijks hun nut bewijzen."