Analytics

Steenkorven.nl

Leverancier van geluidswering, wanden, gevels, grondkering en oevers van steenkorvenBezoek website


"Steenkorven bv is, zoals de naam al zegt, gespecialiseerd in steenkorven (ook wel schanskorven genoemd). Een innovatieve bouwtechniek van staaldraad en steen. Wij ontwikkelen en realiseren hiermee uiteenlopende bouwwerken van tekentafel tot einduitvoering. Deze bouwtechniek wordt gebruikt in de weg- en waterbouw voor taludbescherming, geluidswallen en water- en grondkeringen, maar wordt nu ook steeds meer toegepast in de steden- en landschapsbouw, als gevelbekleding, perceelscheiding of gewoon als object binnen de moderne stedenbouwkundige architectuur. Steenkorven bieden oneindig veel nieuwe creatieve mogelijkheden. Met name de ontwerpvrijheid van het systeem, het transportgemak en de eenvoudige verwerking er van, zorgen voor een groeiend gebruik. Hierbij maken de kwalitatieve eigenschappen, zoals weinig of geen onderhoud, een stabiele constructie en goede isolatiekenmerken, steenkorven tot een duurzame investering in ons milieu."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten