Analytics

Bavro schanskorven

Leverancier van schanskorven en steenkorven

Bezoek Bavro website

Bavro BV is een dynamisch aannemersbedrijf op het gebied van Grond-, Weg- en met name Waterbouwkundige werken.
Als core-business heeft Bavro B.V. het leveren en plaatsen van schanskorven.
Schanskorven en schanskorfmatrassen zijn flexibele metaalgazen “dozen” gevuld met breuksteen.
Schanskorven kunnen worden gebruikt worden als scheidingsmuren ,grondkerende muren,
oeververdediging, beschoeiing, geluidswallen of als gevelbekleding bij gebouwen en kunstwerken.
Naast schanskorven bestaan de werkzaamheden uit het leveren en aanbrengen van houten beschoeiingen, damwanden, vlonders, bruggen, stuwen en steigers.
meer informatie vind u via deze site.